Jestem dzielny przedszkolaczek Śpiewam, tańczę i nie płaczę Uśmiecham sie tak jak Ola Chętnie chodzę do przedszkola Zachowuję sie wzorowo Bo przedszkole to BAJKOWO ! K.Jelonek

Zapraszamy do przedszkola i żłobka "Bajkowo"

Każdy rodzic, który jest zatrudniony może starać się u swojego pracodawcy
o comiesięczne dofinansowanie czesnego do kwoty 1000 zł na każde dziecko, które uczęszcza do przedszkola bądź żłobka.

Zmiana  kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Poprzednio kwoty wynosiły odpowiednio do 200 zł miesięcznie dla przedszkola
i do 400 zł miesięcznie dla żłobka. Obecnie jest to kwota do 1000 zł miesięcznie zarówno dla przedszkola, jak i żłobka.

To szansa dla rodziców i dzieci na lepszą opiekę i wyższej jakości zajęcia prowadzone w przedszkolach i żłobkach. Pracujący rodzice będą mogli pozwolić sobie na droższe, a jednocześnie bardziej przyjazne dzieciom żłobki z większą ilością zajęć oraz nauczycieli przypadających na grupę dzieci.

W razie pytań prosimy o kontakt - chętnie doradzimy i pomożemy.

ikonka_g3

Żłobek

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci, które ukończyły roczek. Żłobek prowadzimy na dwóch poziomach. Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw. Maluchy z naszego Żłobka "Bajkowo" mają pierwszeństwo zapisu do
Przedszkola "Bajkowo. Dzieci w Żłobku Bajkowo bawią się w zabawy kołowe, śpiewają - na miarę swoich możliwości to, czego się nauczą i spontanicznie to co im w duszy gra 😉 malują, rysują, lepią, uczą sie języka angielskiego, rytmiki, słuchają książeczek czytanych przez ciocie, bawią się ze sobą, jedzą smaczne posiłki, dostarczane przez firmę cateringową RafCatering.

 • Opłaty. Koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosi 1200 zł, rodzic/opiekun prawny płaci w zależności od wieku 700 /650/ 550 zł reszta pokrywana jest z dofinansowania
 • Jednocześnie informujemy, że żłobek korzysta z dofinansowania Gminy Miejskiej Kraków w związku z tym opłata za pobyt dziecka jest obniżona
 • W przypadku braku dofinansowania przez powyższą instytucje istnieje możliwość otrzymania dofinansowania przez Dyrekcję Żłobka. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.
ikonka_g2

Przedszkole

Przedszkole i Żłobek "Bajkowo" jest placówką niepubliczną, nadzorowaną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Założone zostało w 2006 roku. "Bajkowo" to miejsce szczególne, w którym dzieci czują się swobodnie i komfortowo. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój maluszków, zwracając szczególną uwagę na indywidualny rozwój dzieci. Zależy nam na budzeniu i rozwijaniu u dzieci zdolności muzycznych, plastycznych i językowych, a także innych, indywidualnych uzdolnień i talentów. Pomaga nam w tym szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i nowoczesne metody pracy. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć: języka angielskiego języka hiszpańskiego rytmiki tańca regionalnego tańca towarzyskiego nauki gry na pianinie zajęć logopedycznych warsztatów plastyczno-teatralnych nauki gry w szachy nauka religii. Warunki lokalowe w budynku przedszkola - żłobka ( ponad 300 m² ) znajduje się osiem sal edukacyjnych, szatnia dla dzieci i dla personelu, zaplecze kuchenne oraz toalety. Dzieci mają możliwość leżakowania. Odpowiednia muzyka lub baśnie czytane przez nauczyciela pomagają maluchom zasnąć. Na terenie przedszkola znajduje się także ogrodzony plac zabaw z podziałem na sektory. W pobliżu przedszkola znajduję się również ogród oraz park.

 • Rekrutację na dany rok rozpoczynamy dnia 1 marca, jednak w miarę wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego.
 •  O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rejonizacja nie obowiązuje.
 • Rezerwacja miejsca następuje po wypisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego stosownych dokumentów oraz po wpłacie wpisowego.
ikonka_g1

Oferta

Przyjmujemy do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Nasza oferta wychowawczo-dydaktyczna ukierunkowana jest na: inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, ze szczególnym wykorzystaniem indywidualnego potencjału psychofizycznego dziecka kształtowanie dobrych nawyków wspomaganie rozwoju dzieci dla rozwinięcia ich zadatków wrodzonych oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kształtowanie tych kompetencji, które są ważne w szkolnym kształceniu. Program realizowany w przedszkolu jest zatwierdzony przez MEN.

 • Czesne miesięczne z zajęciami dodatkowymi wynosi 450 złotych dla dzieci powyżej 3 roku. Dzieci 2,5 - 3 lat opłata wynosi 550 zł (ponieważ wymagają większej opieki).
 • Śniadanie + obiad + podwieczorek: 11,00 zł/dzień
 • Obiad + podwieczorek: 9,00 zł/dzień
 • Wpisowe: 300,00 złotych (obejmuje artykuły higieniczne)

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Nauka języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy. Dzieci uczą się piosenek i rymowanek, wykonują prace plastyczne mające na celu utrwalenie słówek usłyszanych podczas zabawy. Nauczyciel prowadzący zajęcia z języka angielskiego korzysta z podręczników przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także ze środków Audio, słowników obrazkowych i plansz. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się cztery razy w tygodniu.

Warsztaty plastyczne

Są to warsztaty, na których dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych i estetycznych przy wykorzystaniu rożnych technik i materiałów. Dzieci lepią z masy solnej, gliny, malują plakaty i obrazy.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia mają na celu usprawnienie wymowy dzieci. W formie zabawy dzieci ćwiczą swój język, mowę oraz korygują ewentualne wady wymowy. Istnieje możliwość prowadzenia indywidualnej pracy z dzieckiem. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Rytmika z umuzykalnieniem

To zajęcia ruchowe z muzyką, śpiew i taniec, a także ćwiczenia słuchowe przy akompaniamencie pianina. W czasie rytmiki i zajęć codziennych dzieci mają możliwość korzystania z instrumentów muzycznych ( zestaw Orffa oraz inne).

Warsztaty teatralne

Zapraszamy do przedszkola artystów, grupy teatralne, które oprócz przedstawień przeprowadzają z dziećmi zajęcia. Gościli u nas: cyrkowcy, magicy, aktorzy teatru lalki, muzycy, afrykańscy artyści, etc. W ramach warsztatów teatralnych dzieci wyjeżdżają także na różne widowiska do krakowskich teatrów i ośrodków kultury. Na stałe współpracujemy z "Teatrem Współczesnym" przy ul.Starowiślnej gdzie po spektaklu zawsze odbywają się warsztaty teatralne.

Nauka gry w szachy

W czasie wolnym od zajęć staramy się, aby dzieci przyswoiły sobie umiejętność gry w szachy. Doceniamy edukacyjne wartości tej gry i wierzymy, że zapewnia wszechstronny rozwój dzieciom.

Taniec

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu. Jednego dnia dzieci uczą się tańca regionalnego przy akompaniamencie pianina, drugiego dnia uczą się tańca towarzyskiego. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci od lat 3. Taniec towarzyski prowadzony jest przez firmę „AS” i zajęcia odbywają się za dodatkowa opłatą. Koszt tańca regionalnego wliczony jest w czesne.

Nauka gry na pianinie

Gra na pianinie to indywidualne zajęcia dla dzieci, które wykazują zainteresowania muzyczne. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-pianistów. Posiadamy osobną salkę do indywidualnej pracy nauczyciela z dzieckiem przy pianinie. Zajęcia odbywają się za dodatkową opłatą.

Religia

Dla zainteresowanych dzieci od lat 4 prowadzimy lekcje religii w formie dostosowanej do możliwości wiekowych.

Galeria

Skontaktuj się z nami

 • Przedszkole Niepubliczne "Bajkowo" Katarzyna Kajm
 • ul. Prosta 35B, 30-814 Kraków
 • Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00
 • info@przedszkolebajkowo.pl
 • tel. 12 658 23 91 / kom. 515 285 909
 • NIP: 679-242-42-03 | REGON 122679129
 • ING Bank Śląski o /Kraków 63 1050 1445 1000 0023 0789 6049
 • Żłobek Niepubliczny "Bajkowo" Katarzyna Kajm
 • ul. Prosta 35B, 30-814 Kraków
 • Żłobek czynny jest od 7:00 do 17:00
 • info@przedszkolebajkowo.pl
 • tel. 12 658 23 91 / kom. 515 285 909
 • NIP: 679-242-42-03 | REGON 357185081
 • ING Bank Śląski o/Kraków 66 1050 1445 1000 0091 3834 0436

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

Formularz kontaktowy