Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017

  W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.Dotacja udzielana...